За Модула

Корпоративно предприемачество е бизнес симулация, в която Ваши ръководни и/или ключови служители ще придобият реални умения за валидиране на иновативните идеи, на които искате да изградите бъдещето на Вашата компания. В резултат на бизнес симулацията ще разполагате с детайлен Бизнес план за развитие на всяка Ваша иновативна идея, включително прогнозна оценка кога тази идея ще излезе на печалба.

И този резултат ще го имате само за 10 workshop-a, или  2 месеца.

Как постигаме това? Бизнес симулацията поставя участниците в реалните предприемачески условия: кратки срокове, ограничени ресурси и високи цели. По време на симулацията участниците ще анализират идеята от различни роли – от разработчици на новия продукт/услуга, през преки съществуващи конкуренти, до потенциални инвеститори.

Ние знаем, че искате успешно да ръководите екипа си и да мотивирате хората си. Бизнес симулацията по Корпоративно предприемачество Ви дава тази възможност!

Корпоративно предприемачество ще даде на Вашите служители правилния подход при развиване на иновации от оценка на идеята до реализирането й като успешен продукт или услуга. По този начин Бизнес симулацията ще бъде и начин да поощрите тяхното личностно развитие, като им дадете възможност да увеличат своята професионална квалификация и изявят личностните си качества.

Модул Предприемачество

Активни сте и имате идея, искате да работите за себе си и да развивате собствен бизнес в сферата на архитектурата и строителството. Имате компания и искате да повишите мотивацията на служителите Ви и да чуете идеите им.
Модул Предприемачество ще Ви покаже правилния път, точните стъпки и ще ви насочи към реализация на Вашата идея.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

Според проучване на INSEAD, публикувано в Harvard Business Review от 25/08/2017, компаниите трябва да се справят с 2 основни фактора, поради които губят ценните си кадри. Единият е външен – кражбата на добри професионалисти от други фирми. Вторият, обаче, е вътрешен. Ситуацията се влошава от факта, че сякаш този втори фактор остава в сляпото петно на компаниите.

Статистиката от проучването е еднозначна – един от трима служители от Gen X и Y иска да стартира свой собствен бизнес. В някои държави този процент стига до 57% от всички служители в тази възрастова категория, т.е. близо двама от трима служители.

Единствената препоръка, която авторите на проучването правят към компаниите, за да преодолеят тази заплаха, е въвеждането на Intrapreneurship програми, т.е. програми по корпоративно предприемачество.

 

„To keep those interested in entrepreneurship close to the firm, leaders might want to consider “intrapraneurship,” giving employees the ability to work on startup projects within the firm.”

 

Необходимостта от вътрешно предприемачество се налага спешно и от високата динамичност на средата, в която оперират компаниите.

Рискът от разминаване между средата и продуктите на компанията, разработвани за „минала снимка” на тази среда, нараства експоненциално. Често наблюдаваме т.нар. стратегическо отклонение (strategic drift), при което доскоро успешни компании биват изхвърляни от пазара си, дори без да осъзнават какви фактори са довели до този резултат.

Непрекъснатото обновяване на компаниите не е невъзможна мисия, но компаниите постоянно трябва да сверяват разбиранията си с тиктакащия часовник на средата, в която оперират. Служителите на „фронтовата линия”, тези, които са в непрекъснат досег с клиентите и доставчиците; също и тези, които са в самото производство на Вашите продукти/услуги, генерират множество идеи за подобрение, но обикновено не разполагат с инструментариума да осмислят и оценят идеите си, така че да ги представят пред висшето ръководство на компанията в бизнес ракурс. Често пъти те само споменават идеите си на своите преки ръководители, които нямат време да се занимават и с това. Така много ценни идеи умират.

Модул Корпоративно предприемачество – Intrapreneurship, ще ви даде инструментариумът да ги развиете!

В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Ще разполагате с Бизнес план за развитие на всяка иновативна идея. Служителите Ви ще могат да правят оценка на иновативни идеи: потенциален пазар, потенциални клиенти, заинтересовани страни, конкурентно предимство, финансово изражение на инвестициите за реализация на идеята;
  • Като потенциален инвеститор ще участвате в Pitching-а на всяка иновативна идея. Вашите служители ще представят бизнес аспектите на всяка идея в pitching презентация пред Вас и преките им мениджъри.

Бизнес симулацията по Корпоративно предприемачество не само ще оползотвори ценния ресурс от ежедневно генерирани идеи, но и ще повишите мотивацията на хората, които работят за Вас и за които бъдещето на компанията Ви не им е безразлично! Най-добрият начин да ги задържите е като им покажете, че се вслушвате в идеите им!

И не само това. Въвеждайки инструментариума на Корпоративно предприемачество за оценка на идеи, осигурявате основата за постигане на непрекъснато обновяване в компанията Ви, за да бъдете винаги на гребена на вълната, без значение как се променя средата Ви.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Десет срещи в рамките на 2 месеца – веднъж седмично, в делничен ден. Всяка от тях е с времетраене до 3 часа и начален час 18:30 часа.

 

УЧАСТНИЦИ:

Корпоративното предприемачество е подходящо за работещите в развиващи се компании, които насърчават проективното поведение. Ако сте част от такъв екип или го ръководите, модулът е точно за Вас!

 

ЗАПИШИ СЕ:

Таксата за участие е 400 лв. без ДДС.

ЛЕКТОР – СИЛВИЯ ПАВЛОВА

От 2013 г. Силвия Павлова CMC MBA Assoc CIPD е старт-ъп ментор на компании, основани от MBA във Великобритания и опериращи в държави като Великобритания, България, ОАЕ, Гърция.

Като старт-ъп ментор е консултирала много вътрешно-корпоративни проекти по предприемачество. Проектите в България включват: spin-off в сектор строителна механизация и автотранспорт, одит и преструктуриране на завод за производство на бетонови елементи, проучване и изграждане на Технологичен център за IT иновации, разширяване на пазара чрез отваряне на нови регионални бизнес единици. Проекти във Великобритания: проект върху корпоративната култура на West Yorkshire Police – UK.

Самата тя е предприемач. Компанията й Strategy+ Business Lab предоставя услуги в областта на старт-ъп менторинга. Затова и винаги говори от 1-во лице за най-честите предизвикателства пред старт-ъпите, особено в най-критичния период от развитието им: от идеята до фазата на растежа, където „смъртността” на компаниите е най-висока. Като ментор Силвия е изваждала от кома бизнеси, които собствениците са считали за безизходни. Тя е завършила една от най-престижните MBA програми в света – тази на OUBS-UK, и е международно сертифициран управленски консултант (CMC) по Бизнес развитие и оперативно управление на компании. Силвия има над 10 години опит като вътрешен консултант по въпроси на преструктуриране и иновации. От 2007 до 2015 е вътрешен консултант към един от големите строителни холдинги в България. Има обширен поглед върху индустрии, пряко свързани със строителната – Property Management, Retail, Real Estate, производство на строителни компоненти, строителна механизация. През 2016 е привлечена като вътрешен консултант към отдела по Стратегия на IT холдинг в България.

Успоредно с това, за период от 3 години Силвия е част от преподавателския екип на програма „Управление в строителството” в УАСГ. От 2016 г. тя води Бизнес симулации по Предприемачество в IT индустрията и Преговори в IT индустрията към Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

На тази база Силвия има изключително практичен поглед върху потенциала за развитие на иновативни хибридни идеи между строителната и IT индустриите