Пайп систем АД е изцяло българска компания с 13-годишен опит по отношение на площадкови и сградни ВиК мрежи, спринклерни (АПГИ) инсталации, ръчно пожарогасене, вакуумно-сифонно отводняване на покриви, ОВиК инсталации, специализирани инсталации за гасене – с газ, пяна, водна мъгла и др.

 

Компанията е специализирана в услугата „пълен инженеринг“ в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения и на Спринклерни инсталации. Компанията е специализирана и в изграждането на отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване.

 

Пайп систем е концентрирана основно в частния сектор, като най-много референтни изпълнени проекти има във високото строителство, но също така и ключови индустриални проекти като Завода за боклук на гр. София, множество производствени мощности в Индустриалнте зони на Божурище, Шумен, Елин Пелин и др.

 

Фирмата се развива изключително динамично на българския пазар, като се стреми да привлича млади инженерни специалисти, които да доразвие и да превърне в професионалисти. Работната среда е интензивна, дава възможност за бързо развитие и постоянно обучение с цел надграждане на уменията и знанията на персонала на компанията.

Линк към сайта