Трите Ви имена са:

Кога сте роден/родена (с данните можем да Ви изпратим честитка за рожден ден)?

Телефонният Ви номер е:

Избери модул:

На кой e-mail адрес да Ви пишем при нужда?

Профилът Ви в социална мрежа (по избор) е:

Споделете ни 3 свои лични постижения през последните поне 5 години. Постиженията може да са професионални, спортни, образователни и пр. (Подберете ги по Ваша преценка.)

С какво се занимавате професионално към днешна дата?

В каква насока планирате да се развивате професионално през следващите (поне) 5 години?

Реализирали ли сте свои идеи за бизнес досега? Ако да, в каква индустрия? Как се разви/ва компанията Ви?

Имате ли конкретна идея за бизнес, в която искате да инвестирате и реализирате през предстоящата 1 година? Ако да, кои са факторите, които благоприятстват реализацията й? А кои са факторите, които биха Ви възпрепятствали?

Познавате ли лично предприемачи? Ако да, в какви отношения сте (Ваши роднини, приятели, пр.)?

В кой университет учите в момента или къде сте завършили?

Каква специалност?

На какъв етап от образованието си сте/курс/?

Моля, отбележете ниво на английски език:
А1A2B1B2C1C2

Откъде разбрахте за Академия Лидерите?

Какво Ви мотивира да се интересувате от Модул Предприемачество?

Участвали ли сте в други обучения по предприемачество? Ако да, кога? В кое? Какъв беше най-големият плюс на това обучение лично за Вас?

Защо смятате, че точно Вие трябва да бъдете един от участниците в Модул Предприемачество? Какви са Вашите очаквания от инициативата?

Моля, отбележете как бихте предпочели да платите таксата за участие:
НаведнъжНа два пътиНа три пъти