Нашите машини от последно поколение, технологии, софтуер и услуги захранват световната строителна индустрия, включително някои от най-амбициозните инженерни подвизи по света. За да предоставим тези новаторски решения на нашите клиенти, ние се нуждаем от отдадени на работата си хора с високо ниво на представяне, които да се присъединят към нашия екип.

Ние разполагаме с уникална фирмена култура, която се състои от хора с различен произход и споделена отдаденост на създаването на ентусиазирани клиенти. Това е динамично работно място, където успехът зависи от екипната работа и Ви предизвикваме да надскачате границите си. Има специфична вибрираща енергия, която няма как да не усетите.

За нас работят около 23,000 души в повече от 120 държави. От нашето силно и проспериращо положение, ние се стремим да затвърдим ролята си на пазарен лидер през следващите години. За да направим това, ние търсим хора с високо ниво на представяне, отлични качества и амбиция, които да отведат Hilti напред.

Линк към сайта