null

арх. Петър Диков

Управител на Институт за Градско Планиране

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Живко Недев

Управител на Хидрострой

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Цанко Миланов

Управител на Wienerberger и Tondach

Ментор Академия Лидерите

null

Инж. Николай Чомаковски

Управител Пайпсистем АД

Обучител и ментор в Академия Лидерите

null

Алекс Хайрабедян

Управител на Pipe Life

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Георги Колчаков

Управител на Бета Консулт

Ментор Академия Лидерите

null

Снежана Семова

Управител на Weber

Ментор Академия Лидерите

null

инж. Георги Димитров

Управител на PERI

Обучител Академия Лидерите

null

Франсоа-Ксавие Мозер

Президент на Сен-Гобен за Полша, Румъния, България и Турция, и Регионален Мениджър Директор на сектора конструктивни продукти на Weber

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Валентин Милушев

Старши Мениджър Стратегическо управление на мрежата и планиране

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Петър Петров

Мениджър Продукти и Продажби на Wienerberger и Tondach

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Калина Карабобалиева

Ръководител отдел ПСД и Оферти на Хидрострой

Обучител Академия Лидерите

null

Виктор Кирянов

Маркетинг Мениджър на Weber

Обучител Академия Лидерите

null

София Бенева

Специалист Дигитален Маркетинг на Weber

Обучител Академия Лидерите

null

Любов Георгиева

Мениджър Вътрешни Продажби и Маркетинг на Semmelrock

Обучител Академия Лидерите

Силвия Павлова MBA CMC Assoc CIPD

Стартъп Ментор

Обучител Академия Лидерите и Модул Предприемачество

null

инж. Михаил Ралев

Ръководител Отдел на Бета Консулт

Обучител Академия Лидерите

null

Любина Любенова

Маркетинг и Реклама на Wienerberger и Tondach

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Петър Петров

Търговски Директор на HTI

Обучител Академия Лидерите

null

арх. Андрей Ходкевич

Обучител Академия Лидерите

null

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева

Обучител Академия Лидерите

null

инж. Зафир Зафиров

Инженер Проектантски отдел PERI

Обучител Академия Лидерите; Участник в Сезон 1

null

Божена Здравкова

Асистент – Директор Строителство „Аргогруп Екзакт“ ООД
Обучител Академия Лидерите

null

Инж. Атанас Апостолов

управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД
Обучител Академия Лидерите

null

Цветелина Джолева

Асистент – Директор Строителство „Аргогруп Екзакт“ ООД
Обучител Академия Лидерите

null

Хараламби Калев

Мениджър Продажби ФИБРАН България АД
Обучител Академия Лидерите

null

Борис Илиев

Търговско-технически консултант HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Дияна Димитрова

Инженер – консултант HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Нели Запрянова

Специалист човешки ресурси HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Кристина Възгечева

Инженер – консултант HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Габриела Дочева

Мениджър клиентско обслужване HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Цветелина Петкова

Инженер – консултант HILTI
Участник в Сезон 1
Обучител Академия Лидерите

null

Венцислав Тодоров

Мениджър технически отдел HILTI
Обучител Академия Лидерите

null

Инж. Иван Бръмбаров

ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТСКИ ОТДЕЛ PERI
Обучител Академия Лидерите, участник Сезон 1

null

Боян Петров

Изследовател-зоолог, височинен алпинист и мотивационен лектор.
Мотиватор Академия Лидерите