pipe-academyКомпанията Пайплайф е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Фирма „Пайплайф България“ЕООД , част от компанията Пайплайф с централа Австрия, е дъщерна фирма на „Винербергер“-Австрия. Заводът  произвежда следните тръби:

  • PRAGMA-канализационна система от полипропилен
  • Тръби от PP- с марката “PP Mono” –компактни гладкостенни полипропиленови тръбни ситеми за инфраструктурна канализация
  • Тръби от PE- с марката “Aqualife”  и “Aqualine” за напорен водопровод
  • Трислойни тръби от PVC-U- тип KG за сградна и площадкова канализация
  • Solid Pipe- мултифункционални тръби от PVC-U  обогатени с карбон
  • PVC Compact- еднослойна, компактна, гладкостенна система от PVC  за инфраструктурна канализация

Пайплайф  България ЕООД предлага стойностни решния за всеки казус касаещ както водопровод и канализация,така и  отопление, дренаж и отводняване, пречистване, вентилация. А освен това, предлага и модерни технологии за използване на ресурси като геотермална енергия и атмосферни води.

С внедряване на Система за управление на качеството(СУК), фирмата показва на своите клиенти способността за предостави продукт/услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на клиентите и приложими разпоредби на националното законодателство и европейските стандарти.

Системите на Пайплайф намират успешно приложение както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

Линк към сайта