За Модула

Кариерното консултиране е услуга, която се извършва индивидуално между специално подготвен консултант и човек, който е затруднен или има нужда от подкрепа по пътя на своята кариера. Консултантът ще предложи съдействие в съответствие с много ограничена методична рамка на лице, което получава тази помощ, за да вземе по-осъзнати и добри решения за професионалния си и личен живот. Ще бъдат проведени три индивидуални срещи.

Милен Великов е с повече от 6 години опит на различни позиции в отдел Човешки ресурси, а сега и докторант в БАН. Има 3 магистърски степени – „Управление на човешките ресурси“ в УНСС, „Организационно поведение и консултиране“ от СУ „Св. Климент Охридски“, както и „Социална и организационна психология“ в Нов български университет. Има завършена степен по Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD UK – https://www.cipd.co.uk/) и е сертифициран кариерен консултант – Global Career Development Facilitator (GCDF USA – https://www.cce-global.org/GCDF).

Номиниран е 3 поредни години за служител, носител на ценностите на Компания Актавис, печели два индивидуални приза в категория „Най-свързан служител на годината“ и „Най-отдаден служител“. Българската Асоциация за Управление на Хора (БАУХ) му присъжда приз за „HR изгряваща звезда на годината“, а списание „Човешки ресурси“ го награждава със „Национален Златен приз Човешки ресурси“ в категория „Млад мениджър“. Той е първият сертифициран HR специалист в България на база обновената система за сертифициране на БАУХ. Канен е за лектор в Стопанския Факултет към Технически Университет (София), ментор е в ABLE Mentors, обучител в Академия Лидерите и др. Публикува статии в различни медии като – karieri.bg, economy.bg, сп. Човешки ресурси, сп. Enterprise, сп. DEA и др.

Кариерно Консултиране

Заедно ще отговорим на въпросите ти за бъдеща реализация и ще начертаем стъпките за успешно професионално развитие.

Свържи се с нас още днес.

Какъв е процесът при нас?

Заедно ще отговорим на следните въпроси към днешна дата:

Къде съм сега?

 • Какво имам като знания, образование и професионални компетенции?
 • Силните ми страни като човек и професионалист?
 • Конкурентните ми предимства пред останалите са?
 • Колко време отделих да съм това, което искам и ще спра ли дотук?
 • Кой знае за мен в момента, на кого моето име му говори нещо?

 

Заедно ще начертаем бъдещите стъпки за да фокусираме вниманието си към:

Къде искам да бъда?

 • Какво ми липсва да съм на желаната позиция/работа?
 • Върху какво имам да работя още и в какъв срок ще го постигна?
 • Кои биха били конкурентните ми предимства в бъдеще и какво трябва да направя, за да ги надградя?
 • Колко време, ресурси и усилия съм готов да отделя още, за да съм там, където искам и в какъв период?

Как ще го направим ли?

С помощта на установен кариерен инструмент – SDS (Self Directed Search) Въпросникът за професионално и кариерно ориентиране (Self-Directed Search, SDS) е тест, който улеснява и оптимизира процеса на вземане на решение при кариерно ориентиране. Той е най-широко използваният за целта тест в света, с адаптации на над 25 езика.

Въпросникът за професионално и кариерно ориентиране (SDS) може да се използва при:

 • Избор на професия;
 • Преквалифициране и смяна на професионалната област;
 • Потвърждаване на направения избор на кариера;
 • Желание да се научи повече за собствените интереси.

 

Цената от 264 лв. е за три индивидуални срещи, всяка от тях с продължителност по един астрономически час. При нужда и потребност от повече, то цената е 60 лв. за всяка нова индивидуална консултация. Процесът приключва, когато предварителният план е изпълнен и консултираният е доволен от постигнатите резултати.